Değer Katan Kurslarımız

Kazasker Fen Bilimleri > Blog > Kurslarımız > Değer Katan Kurslarımız
May 28, 2020 Yayınlayan: KFB Kurslarımız

OKULA DESTEK PROGRAMI

Öğrencinin okul başarısının sınavlara olan etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Okul ödevleri, yazılılar, ara sınavlar okul ortalamasını etkileyen ana unsurlar olmakla beraber öğrencinin sınıf içi performansı da okul ortalamasına yansıyacaktır. Kazasker Fen Bilimleri Kurs Merkezi’nde uyguladığımız eğitim modelleri içerisinde sınav hazırlıklarına ek olarak öğrencinin okul ortalamasını yükseltecek çalışmalar da önemli yer tutar.

Öğrencinin okul derslerindeki başarısı sınav süreci boyunca da doğrudan etkiye sahiptir. Öğrencinin not ortalaması hem LGS hem de TYT – AYT sınavlarının sonuçlarına doğrudan etki etmektedir. Tüm bunların dışında öğrenci okula destek eğitimi sayesinde okul derslerinde artan başarısı neticesinde ileri vadede oluşabilecek sınav kaygısından da kurtulacaktır. Okul dışında okula destek eğitimi ile okul derslerine takviye alan öğrenci kısa zamanda büyük fark yaratacaktır.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

LGS hazırlık grubuna verdiğimiz İngilizce eğitimi, okul derslerine yardımcı olmakla beraber öğrencileri sınavda karşılarına çıkacak olan İngilizce sorularına da hazırlamaktadır.

İngilizce eğitimi yalnızca okul dersleri ve sınav için değil hayatının geri kalanı için de çok önemlidir.

Kurumumuzda İngilizce eğitimi tecrübeli branş öğretmenleri tarafından sağlanmakta, İngilizce dersiyle ilgili denemeler ve quizler yapılmaktadır.

İngilizce eğitimi ödevler ve pratik çalışmalarla desteklenmektedir.

Erken yaşta alınan İngilizce eğitimi öğrencinizin tüm hayatını etkileyecektir. ilerleyen yıllarda alacağı daha kapsamlı İngilizce eğitimini kurs merkezimizde gördüğü İngilizce eğitimi ile temellendirilmiş olacaktır.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA

Dakikada kaç kelime okuyabiliyoruz?

Doğru soru dakikada kaç kelime görebiliyoruz ve gördüğümüz kelimelerden kaçını idrak edebiliyoruz?

Kurumumuzda verilen hızlı okuma kursunda öğrencilerimiz bu sorulara cevap bulacaklar.

Sınav formatı her sene okuma alışkanlığı olan öğrencilerin biraz daha ön plana çıktığı bir hale bürünüyor.

Son 10 yılda ÖSYM’nin hazırlayıp sunduğu sınavlarda uzun ve anlam yoğunluğu yüksek paragraflar göze çarpıyor. Öğrencilerin çoğu bu uzun paragrafları anlamamaktan ve uzun paragraflardan dolayı süre sıkıntısı çekmekten şikayetçi.

Kurumumuz Bu soruna karşı öğrencilerimizin okuma alışkanlığını arttırmak ve öğrencilerimizin sınavlarındaki vakitlerini iyi değerlendirmelerini sağlamak için anlayarak hızlı okuma programını kursumuza devam eden her öğrenciye ücretsiz olarak sunmaktadır.

Anlayarak Hızlı okuma programı kısa süre içerisinde öğrencimizin dakikada okuduğum kelime sayısını artıracak ve öğrencimizin anlama kabiliyetini geliştirecektir.

Bu sayede öğrencimiz sınavda uzun paragraf sorularının olduğu Türkçe sorularıyla birlikte matematik, sosyal bilgiler, İngilizce, din kültürü ve fen bilgisi gibi alanlarda da daha hızlı ve doğru sonuçlar alacaktır.