TYT-AYT Hazırlık Eğitimi

Kazasker Fen Bilimleri > Eğitim > Kurs > TYT-AYT Hazırlık Eğitimi

TYT HAZIRLIK EĞİTİMİ

TYT yani Temel Yeterlilik Testi öğrencilerin temel yeterliliğini ölçmek amacıyla uygulanan bir sınavdır. Bu sınav aynı zamanda öğrencinin gireceği yükseköğretim kurumları sınavlarının ilkidir. TYT aynı zamanda bir baraj sınavıdır.

Temel yeterlilik testi öğrencinin YKS’de alacağı puanın %40’ını oluşturur.

Bu sınavda öğrenci ilköğretim konularıyla birlikte lisenin ilk yıllarındaki konulardan sorumludur.

Sınavdaki sorumluluk alanı öğrencinin seçtiği alana/bölüme göre değişkenlik gösterir.

Her öğrencinin girmesi zorunlu olan temel yeterlilik testi YKS’nin önemli bir parçasını oluşturur.

AYT HAZIRLIK EĞİTİMİ

Alan Yeterlilik Testi öğrencinin kendi alanındaki (Sayısal-MF, Eşit Ağırlık-TM) yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır.

Bu sınavda öğrenci lisede (11.sınıf itibariyle) seçtiği alanda gördüğü derslerden sorumludur.

YKS puanının yüzde 60’ını etkileyen bu sınav YKS’nin en önemli kısmıdır.

Alan yeterlilik testi, öğrencinin sınava hazırlık sürecinde üzerine en fazla yoğunlaşması gereken sınavdır.