Eki 15, 2020 Yayınlayan: KFB Kurslarımız

LGS

İyi bir gelecek iyi bir kariyerle, dolayısıyla iyi bir üniversite ve buna bağlı olarak iyi bir lise eğitimiyle mümkün. Liselere giriş sınavı (LGS) öğrencilerin yerleşecekleri lise adına büyük önem taşımakta.

Farklı bir yaş grubu ve farklı bir ölçme ve yerleştirme sistemi uygulanan lgs’de öğrenciler toplamda 90 soru cevaplıyor ve nihayetinde belirli yüzdelik dilimlere ve sonrasında bu yüzdelik dilimlere göre tercih ettiği liselere yerleşiyorlar.

LGS iki farklı bölümden oluşan bir sınav. Sözel ve sayısal bölümler. Bu bölümlerde yer alan soru sayıları şu şekildedir:

Sözel bölüm:

Türkçe: 20 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

Toplam 50 soru (Süre 75 dakika)

Sayısal bölüm:

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 20 soru

Toplam 40 soru (80 dakika süre)

Öğrencilerin gerek yaşları gerek öğrenme yöntemlerindeki farklılık göze alındığında, orta okul grubunun sınava hazırlanması yks grubuna göre oldukça farklılık göstermektedir. Sınav yabancı dil de içermesi, yeni nesil sorular barındırması ile diğer geçiş sınavşlarından farklıdır.

Meb tarafından sınava yaklaşan her ay düzenli olarak yayınlanan örnek soru kitapçıkları dikatle incelenmeli, özellikle standart sapmanın yüksek olacağı yabancı dil soruları için yabancı kelimeler titizlikle öğrenilmelidir.

Branş branş ele alalım.

Türkçe:

Türkçe’de anlam bilgisinin ön planda olduğu bir şema görmekteyiz. Kelimede anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam… gibi konuların yoğunlukta olduğu sorular daha sık karşımıza çıkıyor. buradan öğrencinin okuduğunu anlama ve anladığını yorumlarına aksettirebilme kabiliyeti öne çıkıyor. Öte yandan dil bilgisi konuları da önemli bir yer işgal ediyor. Fiilimsiler, cümlenin ögeleri, yazım kuralları, edebi bilgiler noktalama işaretleri…

Başka önemli husus öğrencinin atasözleri ve deyimler konusunda da dağarcığını geliştirmeleri üzerine. Öğrencilerin bütün bu süreçte yeterliliğini arttırmak; dört temel dil becerisini sağlama kabiliyetine sahip olmasını sağlamak adına düzenli bir okuma alışkanlığı edinmesini salık veriyoruz.

Matematik:

Matematikte günlük hayatta karşımıza çıkan olayları “matematik dili ile” sorgulayabilen öğrencilerin sınavda rakiplerini egale edeceği görüşündeyiz. 2019 ve 2020 lise giriş sınavlarına baktığımızda zorluk konusunda birbiriyle paralel iki matematik sınavı görmekteyiz. Bunların yanı sıra 2020 sınavından evvel meb’in yayınladığı örnek soru kitapçıklarında öğrencilerin çok dikkatli ve titizlikle matematik sorularına yaklaşmaarı gerekliliği adeta haber verilmişti.

Matematikle ilgili bir başka husus sınavın zorluğundan ziyade uğraştırıcılığı ve aldığı vakit üzerineydi.

Bu konuda öğrencilerimize vereceğimiz en önemli tavsiyelerimden biri kronometre ile çalışılması sürenin verimli kullanımı adına yapılacak egzersizlerdir. (anlayarak hızlı okuma uygulamaları)

Fen bilgisi:

Beklenenin aksine son yıllarda fen bilimlerinde salt bilgi soruları yerine grafik okuma, deney ve gözlem analiz etme becerileri gerektiren sorular ağırlıktadır.

Bilgiden ziyade yorum ağırlıklı bir sınav diyebiliriz.

Buradaki en önemli uyarımız: yoruma dayalı sorularda çeldiriciler de aynı derecede zor olmaktadır. Bu sebepten bütün şıklar dikkatle okunmalıdır.

İnkılap:

İnkılap sorularında neden-sonuç ilişkilerinin doğru analizi çok önemli. Hangi Atatürk ilkesinin hangi nedenle oluşturulduğu bilgisi, hangi inkılabın neden yapıldığı bilgilerinin öğrenci tarafından eksiksiz öğrenilmesini tavsiye ediyoruz.

Din kültüründe kavramlara hakim olunması, toplumda yaşanan din kültürü üzerine bilgiye sahip olunması yeterli olacaktır. Yardımlaşmanın önemi, hangi ibadetin topluma/bireye ne derece fayda sağlayabileceği gibi hususlar önem taşıyor.