Özel Dersler

Eki 15, 2020 Yayınlayan: KFB Sınava Hazırlık

Özel dersler:

Kurumumuzda branşında uzman hocalar tarafından verilen özel dersler, her branşta ve her yaştan öğrenciye hitap etmektedir. Özel ders öncesi, sırası ve sonrasında gözlemlenen çeşitli olgular, hangi öğrencinin, hangi zamanda, hangi ders/konulardan, ne kadar süreyle ve ne kadar sıklıkla özel ders almasının gerektiğini gözler önüne seriyor.

Öncelikle grup dersi alabilen ve bu konuda gerek mental gerek donanımsal bir sıkıntı yaşamayan öğrenci için özel ders bir takviye şeklinde ele alınabilir.

Burada grup dersinde yeterliliğini ispatlamış öğrenci için şu metafor kullanılabilir:

Öğrencinin ders konusundaki eksikliğini dahili bir hastalık olarak ele alalım. Grup dersi tesirli bir ilaç yahut cerrahi bir operasyon. Özel derslerse bir yara bandıdır.

Takviye şeklinde, öğrencinin gruba göre daha yavaş kaldığı durumlarda, yahut bir türlü anlayamadığı konularda o dersin branş öğretmeninden ders alması durumudur.

Grup dersleriyle metod olarak benzerlik gösterse de mevcut olan farklılıklar vardır. Öğretmen grup dersinde grubun seviyesine göre davranmak, anlatımını, derse hazırlığını buna göre şekillendirmek zorundadır. Öğretmen çözeceği örnek soruları sınıfa göre düzenlemek zorundadır. Bunun yanında, çözülen örnekleri sınıfın ekseriyeti anladığında ya da çözebildiğinde öğretmen tabiatıyle dersin ilerleyişini sürdürecektir. Ancak anlamayan öğrenciler bunu o esnada dillendirmediklerinde bu tarz anlamlandıramadığı konular kümülatif olarak artacak, öğrenci geride kalacak, konu olarak grupla ya da öğretmenle arasındaki bu soyut mesafe artacaktır. Bu durumun acı neticelerinden biri de ne yazık ki öğrencinin “ben bu dersi sevmiyorum.” “ben bu dersi anlamıyorum.” “bu dersi kafam almıyor.” Gibi cümleler kurmasıdır. Bu durum öğrencinin o dersten uzaklaşmasına sebebiyet verecektir ve geri dönüş bu noktadan sonra ne yazık ki çok zordur.

Özel ders ya da birebir dersin içeriği öğretmen tarafından belirlenir. Öğretmen öğrencisini tanır. Hangi konuları hangi hızda anlatması gerektiğini, pekişmesi adına neler yapması gerektiğini bilir.

Burada, daha evvel bahsettiğimiz, öğretmenin hızını ve eforunu belirleyen “sınıf”, öğrencinin ta kendisidir.

Öğrencimiz kurumumuzda istediği branşta istediği öğretmeninden özel ders alabilmekte ve bu öğretmenle istediği sıklıkta bir araya gelmektedir.

Öğretmenimizin tavsiyesi ve yönlendirmeleri doğrultusunda gerek kurumumuzun temin ettiği kaynaklar gerekse de öğrencinin kendi edinmesi gereken kaynaklarla öğrenci sınava hazırlanır.

Öğrencinin özel ders periyordundaki ödevlendirmesi, deneme analizleri, soru çözümleri, ki bu doğrultuda yanlış sorularının kontrol edilmesi, bizzat özel ders ya da birebir dersin öğretmeni tarafından yapılır.

Her branşın özel dersinin sıklığı ve yoğunluğu aynı olmamaktadır. Buna yine özel dersin ya da birebir dersin öğretmeni karar vermektedir.

Özellikle sayısal derslerin bire bir seanslarında blok seanslar tercih edilirken soru çözğmleri de bu doğrultuda yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra sözel derslerde de pratik çok önemli olduğundan bu blokların diğer yarısı olduğu gibi bire bir soru çözümüne ayrılabilir.

Sözün özü, grup dersine adapte olamayan, içinde bulunduğu grubun hızına yetişemeyen öğrenci, birebir dersleri tercih etmeli ve özel dersin kendine katacağı hız ve kondisyonun yanında öğretmeniyle bire bir olmasının verdiği ilgiyle de başarı kaçınılmaz olacaktır.