YKS Hazırlık

Eki 15, 2020 Yayınlayan: KFB Kurslarımız

YKS Hazırlık

Yüksek standartlarda bir gelecek hayal eden her öğrenci, iyi bir kariyere sahip olması gerektiğini bilir. Bunun yolu bir ekole sahip, gelenekleri olan, güçlü mentorların ve sağlam bir akademik kadronun bulunduğu, sahip olduğu sosyal kulüpler ve donanımsal yapısıyla, iyi bir üniversiteye gitmek ve oradan mezun olmaktır.

İyi bir üniversite kazanmanın en geçerli yolu ise üniversiteye giriş sınavı olan yks’den geçer.

Kurumumuzda yks hazırlık, ayt ve tyt sınavlarına bütün derslerden özenle hazırlanıp seçilmiş kaynak kitaplarla, uzman akademik kadronun oluşturduğu müfredatla gerçekleşmektedir. Bahsi geçen yayınlarla desteklenen dersler, etütlerle pekişmekte, soru çözüm saatleriyle öğrencinin sınav kondisyonu arttırılmaktadır.

Sınavlar: TYT-AYT

Başvuru süreci:

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur. AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

Sınavların içeriğine dair:

TYT yani temel yeterlilik testinde adı üzerinde temel dersler olan Türkçe matematik, sosyal bilgiler ve fen bilimleri olmak üzere toplamda 120 soru bulunmaktadır.

Soru dağılımları ise Türkçe ve matematikten 40 fen ve sosyalden ise 20’şer soru şeklinde ÖSYM tarafından tanzim edilmiştir. Bu soruların puan grafiği ise standart sapma gözetmeksizin aşağıdaki gibidir:

Matematik: 3,72

Türkçe: 3,22

Fen: 3,5

Sosyal: 3

Bu yaklaşık değerler üzerinden hesaplanan puanlara ÖSYM’nin her öğrenciye verdiği 100 puanı da ilave ettiğimizde tam puana ulaşıyoruz.

9. ve 10. Sınıf konularının yanında öğrencinin daha önceki eğitim hayatından da faydalanabileceği bazı temel konuları görmekteyiz.

AYT dendiğinde de “Alan yeterlilik testi” aklımıza gelmeli. Burada da alanlara özgü dersler ön plana çıkıyor. Öğrenciler 10. sınıf itibariyle seçtikleri alanlar doğrultusunda (sayısal (matematik-fen), eşit ağırlık (Türkçe matematik), sözel (Türkçe-sosyal)) ağırlıklı gördükleri “alan derslerinden” sorumludurlar.

Konuların ekseriyeti 11. Ve 12. Sınıf konularından olup, öğrencinin, adı üzerinde, alanda yeterliliğini ölçen bir sınavdır.

Soru dağılımı ise şu şekildedir:

  • Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi kapsamında, 24 Türk Dili ve Edebiyatı, 10 Tarih-1, 6 Coğrafya-1 sorusu;
  • Sosyal Bilimler-2 Testi kapsamında, 11 Tarih-2, 11 Coğrafya-2, 12 Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık), 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi;
    40 Matematik Testi;
  • Fen Bilimleri Testi kapsamında 14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji sorusu Alan Yeterlilik Testi’nin kapsamı olacak.

Toplamda 80 soru çözülen AYT yüzdesel olarak yks’yi en çok etkileyen sınavdır.

TYT %40, AYT %60 etkili. 500 ham puanın 100’ü başlangıç puanı. Kalan 400’ün yaklaşık 160’ı TYT’den, 240’ı da AYT’den geliyor. Ancak bu durum TYT’nin önemini azaltmıyor, aksine ilk sınav olması hasebiyle arttırıyor. Arka arkaya günlerde yapılan bu iki sınavdan ilki olan TYT’nin kötü geçmesi durumunda öğrenci motivasyonu olumsuz etkilenebiliyor ve bu durum AYT’nin de kötü geçmesine, sonrasında bütün YKS’den kötü bir netice alınmasına yol açabiliyor.